• logo van Taalbureau Lingua
  • tekstcorrectie
  • teksten schrijven
  • notuleren
  • taaltest

Tarieven

Taalbureau Lingua hanteert zeer scherpe tarieven. Mijn kosten zijn laag en daarvan kunt u als klant profiteren.
Ik hanteer voor mijn klanten een tarief per woord, dat is het meest objectief. Bedenk daarbij dat één pagina A4 ongeveer 500 woorden bevat.

Mijn tarieven voor tekstcorrectie zijn:
Studenten: € 6,25 per 500 woorden
Andere particulieren en bedrijven: € 7,75 per 500 woorden
Indien opdrachten binnen heel korte tijd uitgevoerd moeten worden, kan ik bovengenoemde tarieven verhogen.
Voor opdrachten boven € 50,00 kan ik een voorschot vragen van een derde van het bedrag. Zie de algemene voorwaarden onder pt. VI.

Voor het schrijven van teksten geldt: € 15,00 per 500 woorden.

De tarieven voor andere diensten bereken ik in overleg met u.

Wat de btw betreft: bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. Voor werkstukken van studenten is de prijs inclusief btw.
Vanwaar dat verschil? Studenten moeten studeren, een te hoog tarief is nadelig voor hun studievoortgang.


Offerte

Neem contact met mij op om een offerte te maken.