'; ?>
'; ?>

Taaltest

1  Welke zin is correct gespeld?

A Concurrentie houd je scherp!
B Concurrentie houdt je scherp!

2  Welke zin is goed?

A Wij verzoeken u de volgende papieren over te leggen: ...
B Wij verzoeken u de volgende papieren te overleggen: ...

3  In welke zin is de interpunctie correct?

A Ondanks maandenlang lijnen ben ik nog maar drie kilo kwijtgeraakt.
B Ondanks maandenlang lijnen, ben ik nog maar drie kilo kwijtgeraakt.

4  Welke zin is correct gespeld?

A Op de vergrootte foto was het gezicht van de inbreker duidelijk te zien.
B Op de vergrote foto was het gezicht van de inbreker duidelijk te zien.

5  Hoe schrijf je het voltooid deelwoord van echoën?

geëchoot - geechood - ge-echoot - geëchood - geëcho'd -
geëchot - geëchod - ge-echod - geëcho't

Controleren?

Op de pagina Tips kun je de goede antwoorden lezen.

'; ?>